top of page

Politiske forslag

5

■ Fremme af elbusser og miljøvenlige brændeovne. Støtte til kommunale initiativer til fremme af elbusser, lokale ordninger med skrotningspræmie for udfasning af brændeovne samt til kom­munale forsøgsordninger med installe­ring af filtre i brændeovne.

Regeringen foreslår

Forøgelse af de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi til 580 mio. kr. i 2020. Dette er fordelt med 500 mio. kr. til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og 80 mio. kr. til Innovationsfonden.

Yderligere forøgelse efter 2020 af de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi. Indsatsen skal fremme forskning og udvikling af omkostningseffektive energiteknologier til gavn for vækst, beskæftigelse og eksport.

Øremærkning af 60 mio. kr. til nye testfaciliteter for smart energi.

National strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet.

Et massivt løft af eksportordningen med i alt 175 mio. kr. til og med 2024:

Forlængelse af eksportordningen i Tyskland, Storbritannien og USA til og med 2024.

Udvidelse af eksportordningen med to nye samarbejdslande samt udstationering af fire nye energirådgivere.

Udbygning af myndighedssamarbejdet gennem offentlig-private partnerskaber med fokus på at fremme dansk eksport, markedsudvikling og investeringer.

Igangsættelse af initiativer, som følger af nye politiske og kommercielle muligheder i lande, hvor der ikke er et eksisterende myndighedssamarbejde med Danmark.

VARME


Der stilles krav om certificering af fast biomasse til opvarmning. For nye brænde- ovne stilles straks krav om effektive filtre – mens det i de eksisterende kræves fra 2025 i byerne. Disse krav vil medvirke til at gøre andre alternativer mere konkurrencedygtige – og dermed få flest muligt til at vælge andre fossilfri løsninger end fast biomasse på sigt.

bottom of page