top of page

Om mig

Ren indåndingsluft er også velvære

Hvorfor os ?

PROCES SANDER ApS ved Tonny Sander Holm (TSH) er ejeren af intellektuel ejendomsret, teknisk, praktisk og anden knowhow med hensyn til konstruktion, fabrikation og kommercialisering af TSH opfundet Røggasrensningsenhed til montering på en brændeovn, pillefyr, pejs, biokedel enhed og på TSH`s nye Multiovn osv. . Enheden vil give brugeren en mulighed for at fjerne de ubehagelige partikler og giftige gasser, der levereds idag til vores luft, hvor Vi alle skal trække vejret.

Foto: Idé til grønt brændeovnsfilter modnes i samarbejde med DTU.

Why Us?


Pure breathing air is also well-being


PROCES SANDER ApS by Tonny Sander Holm (TSH) is the owner of intellectual property, technical, practical and other knowhow as to the construction, manufactory and commercialisation of a newly by Mr. TSH invented Flue gas cleaning unit for mounting on a wood burningovne, pellet boiler, fireplace, biothermic unit and on TSH`s new Multi burningovne ece. . The unit will do an opportunity to eliminate the unpleasant particles and toxic gases as they supplied all our air to breathe.

Klik for at redigere denne titel

bottom of page