top of page

Patent ansøgning nr. CN 104696978 og EPC nr. EP 2881664 A1

Covered in the following applications: Chinese patent application no. CN 104696978 and EPC patent application no. EP 2881664 A1

Dansk tekst :

Flere undersøgelser har bekræftet en betydelig emission af ultrafine partikler fra boligopvarmning.

 

Sanders røg filteret ville betydeligt reducere (98,7%) emissioner af alle partikler samt dioxiner og PAH adsorberet til deres overflader. Yderliger reduceres sod med 99,6%.På nye og gamle ovne.

 

Tonny Sander Holm

Copyrights

Fra Miljøpunkt på Christianshavn.

http://christianshavnskvarter.dk/2018/12/roeggener-fra-braendeovne/

 

TV-Lorry.

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/07-01-2020/1930/xtra-han-har-opfundet-lovende-rogfilter-til-braendeovne?autoplay=1#player

 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/08-01-2020/1930/1930-08-jan-2020?v=0_ebgvcj7m&autoplay=1#player

 

Erhvershus Sjælland.

https://ehsj.dk/content/ydelser/roegrenser-goer-braendeovne-stuerene/e4536ec7-ef86-4608-ad00-fab9129b95a6/

 

Avisen Danmark.

https://avisendanmark.dk/artikel/bilka-davidsen-og-27-andre-virksomheder-påstod-at-det-er-miljøvenligt-at-fyre-med-brænde-nu-får-de-en-klagesag-på-nakken

Grønforskel.dk

 

https://groenforskel.dk/feature/partikelfilter-braendeovn/

Grøn Forskel med Sofie som Jonalist og fotograf

Brandværdi af frisk og delvis tørret træ.

 

https://fynstrae.dk/traetoerring/

 

https://www.trae.dk/sporgsmal/hvordan-er-det-nu-med-traes-braendvaerdi-og-fugtindhold/ 

Frisk træ fra skoven har normalt et vandindhold på ca. 50 %.

Efter en god sommers tørring kommer man ned på ca. 22,5 % vandindhold.

 

Brandværdien for træ med 50 % vandindhold er ca. 8 GJ/ton.Brandværdien for træ med 22,5 % vandindhold er ca. 14 GJ/ton.

Frisk træ: 50 % vandindhold

Hvis fortørring i Sanders smoke cleaner reducerer vandindholdet til 40 % er brandværdien 10 Gj/ton.

Brandværdien øges derved med 25 % (fra 8 GJ/ton til 10 GJ/ton). Der bruges 25 % mindre brænde.

    Hvis fortørring i Sanders smoke cleaner reducerer vandindholdet til 30 % er brandværdien 12,5 GJ/ton.

   Brandværdien øges derved med 56 % (fra 8 GJ/ton til 12,5 GJ/ton). Der bruges 56 % mindre brænde.

Sæsontørret træ: 22,5 % vandindhold

Hvis fortørring i Sanders smoke cleaner reducerer vandindholdet til 12,5 % er brandværdien 16 Gj/ton.

Brandværdien øges derved med 14 % (fra 14 GJ/ton til 16 GJ/ton). Der bruges 14 % mindre brænde.

 

Kære Tonny (fra Miljøstyrelsen)

Følgende links henviser til hhv. video og rapport for Sanders Smoke Cleaner:

 

Video: https://ecoinnovation.dk/projekter/cases/https://ecoinnovation.dk/projekter/cases/case-sanders-smoke-cleaner/

 

Rapport: https://mst.dk/service/publikationer/https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2023/jun/funktionstest-og-demonstration-af-sanders-smoke-cleaner-filter-til-braendeovn/

 

Bh. Rose

Engelsk:

Several studies have confirmed a significant emission of ultrafine particles from residential heating.


The Sanders smoke cleaner would significantly reduce (98,7%) emissions of all particles as well as dioxins and PAH’s adsorbed to their surfaces.Furthermore ,black carbon is reduced 99,6%.On new and old stoves.


Tonny Sander Holm

Copyrights

bottom of page