top of page

Møder og konferancer

Møde i Rødovre

Forurening fra brændefyring – hvordan løser vi problemet ?

Møde i Hvalsø

Helbredsomkostninger af luftforurening fra brænderøg og dens geografi.

bottom of page