top of page

Brændeovnen kan kombineres med Røgrensningsenheden for at kunne rense for Dioxin, PAH, CO2, HCL eller andre gasser og partikler.


The furnace can combined with the smoke filtration unit clean Dioxin, PAH, CO2, HCL or other gases and particles.

Multifunktionsovnen er udviklet til brug som brændeovn, eller mindre ovn eller kedel til brændende biomassebrændstof eller træpiller eller olie eller kul eller koks: EPC patentansøgning nr. EP 15775375.7 Røgrensningsanordning og Ovn-systemet kan monteres med varme - opbevaring (typisk til gulvvarmesystemer), absorptionskøling eller termoelektrisk elproduktion.Tonny Sander Holm Copyrights

Multi-purpose furnace system has been developed , for use as a wood burner, a wood burning stove, or a smaller furnace or boiler for burning biomass fuel or, wood pellets , oil ,coal or coke: EPC patent application no. EP15775375.7

Smoke Purification Device and the The furnace system can be mounted with heat storage (typically for floor heating systems), absorption cooling or thermoelectric production of electricity.


Tonny Sander Holm Copyrights

bottom of page